Bij ons werken

Wij voeren een HR-beleid waarbij we streven naar communicatie, transparantie en gelijkheid. Bovendien wil DNS Belgium een inspirerende werkplek zijn.  

Thema’s waar we op inzetten, zijn onder andere:  

  • Fit@work: er loopt een fit@work programma waarbij medewerkers kunnen deelnemen aan vrijwillige fitheidsmetingen. Daarnaast organiseren we inspiratiesessies rond stress, slaap, voeding… met als rode draad ‘energy@work’.    
  • Talentontwikkeling: medewerkers kunnen kiezen voor externe opleidingen, zelfstudie, on-the-job learning en/of vrijwillige coaching via een persoonlijk ontwikkelingsplan
  • Diversiteit: wij streven naar een gezonde verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers, wat niet evident is in onze sector. 
  • Duurzame mobiliteit: via het cafetariaplan krijgen medewerkers de kans om te kiezen voor een leasefiets. Als extra incentive vergoeden we de mensen die met de fiets komen hun gefietste kilometers. 
  • Sociocratie 3.0: we werken volgens het principe Sociocratie 3.0, dat praktische handvatten geeft aan iedereen die bewuster en effectiever wil samenwerken.