Veilig internet

Bescherm jezelf en je gezin op het internet

Snel een online bankoverschrijving uitvoeren, je e-mail bekijken of gewoon wat informatie opzoeken, het internet heeft ons leven een stuk comfort bijgebracht. Met onze computers en slimme toestellen (smartphones, smartwatches, …) zijn we continu verbonden met dat grote netwerk. Samen met de steeds groter wordende aanwezigheid van het internet in ons dagelijkse leven is helaas ook de online criminaliteit toegenomen. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van de gevaren die het internet met zich meebrengt en te weten hoe je jezelf en jouw toestel(len) kan beschermen. Met een gezonde portie voorzichtigheid maken fraudeurs en internetcriminelen minder kans om schade aan te richten.