Nieuws

Klimaatambassadeur Vlaams-Brabant 2018

15 januari 2019

Op maandag 14 januari 2019 werden wij door het milieu-infopunt voor de KMO (MiK) uitgeroepen tot klimaatambassadeur voor Vlaams-Brabant. We kregen de meeste stemmen en haalden het zo van onze concurrenten Alpak en Adsomenoise. 

© Studio Dann

Onze nominatie dankten we aan onze inspanningen om klimaatneutraal te worden. Deze titel is een bekroning van ons klimaatprogramma. Met dit klimaatprogramma leggen we onszelf ambitieuze doelstellingen op om onze CO2-uitstoot te reduceren en de resterende CO2-uitstoot te mitigeren. Daarnaast hebben we ook onze verantwoordelijkheid genomen voor onze uitstoot uit het verleden door de gevolgen van hiervan op de opwarming van de aarde te compenseren. 

Het klimaatprogramma omvat, naast de overschakeling naar een groene stroomleverancier voor ons kantoor, ook verschillende acties om het bewustzijn over de klimaatverandering bij het personeel te vergroten. Zo volgden alle personeelsleden een ecodrivingcursus en wisselde wie wilde, zijn parkeerplaats in tegen budget voor een leasefiets.

Bij DNS Belgium vinden we het belangrijk om op het vlak van duurzaamheid – en dat bedoel ik in de breedst mogelijke zin van het woord – een zeer actieve rol te spelen. Wij willen onze partners en leveranciers motiveren om op een duurzame manier te gaan ondernemen. Alleen kunnen wij als kleine KMO het verschil niet maken, maar we kunnen wel een voortrekkersrol opnemen. Door de krachten te bundelen met alle bedrijven waarmee we samenwerken, kunnen we een wezenlijke impact creëren.

Ook buiten België willen we inspireren en sponseren we een oplossing om internationale domeinbeheerderscongressen vanop afstand te kunnen volgen. Hierdoor reizen minder deelnemers met het vliegtuig. Vorig jaar realiseerden we bovendien een van onze grootste en meest langdurige CO2-besparingen: de migratie van het registratie- en beheerplatform van alle Belgische domeinnamen naar een klimaatneutrale cloudoplossing. 

De resterende CO2-uitstoot compenseren we door projecten te steunen in België en het buitenland. Via planteenbos.be steunen we een bebossingsproject in Essene, Vlaams-Brabant en via carbonfootprint.com steunen we CO2 reducerende projecten in Europa en de rest van de wereld. 

We zijn ervan overtuigd dat op middellange termijn alle consumenten zullen eisen dat hun leveranciers op een maatschappelijk verantwoorde manier zakendoen. Zoniet zullen ze van leverancier veranderen.

Je kan ons duurzaamheidsjaarverslag voor 2018 lezen. 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.