Over DNS Belgium

Wie we zijn en waarvoor we staan

DNS Belgium is een Belgische not-for-profitorganisatie opgericht in 1999.

Visie

In een gedigitaliseerde maatschappij waar iedereen zich bewust is van de mogelijkheden van en toegang heeft tot de voordelen van domeinnamen, willen wij op een duurzame manier een 'centre of excellence' zijn voor domeinnaam gerelateerde zaken. 

Missie

Onze missie bestaat in het  operationeel en administratief beheer van de domeinnaamzones .be, .vlaanderen en .brussels. 

Daarnaast maken we  het  internet  toegankelijker  door als tussenpersoon op te treden voor alle mogelijke internetspelers op nationaal en internationaal niveau  en  moedigen we  het gebruik van  het internet aan via domeinnamen. 

Waarden en future value enablers

Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid

Deze waarden zijn de hoekstenen van de technische missie van DNS Belgium. De hele organisatie en al haar stakeholders erkennen en ondersteunen het fundamentele belang van deze waarden. Onze huidige inspanningen op het vlak van veiligheid zijn groot. Wij zullen blijven investeren om ons veiligheidsniveau op peil te houden.   

Innovatie en pro-activiteit 

DNS Belgium wil een betrouwbare en innovatieve speler  blijven in de wereld van de domeinnamen. Door een grondige kennis van de markt kunnen wij innovatieve oplossingen bouwen.  

Aan een netwerk van 380  registrars biedt DNS Belgium een kwalitatief hoogstaand registratiesysteem aan. Daarnaast zorgt DNS Belgium dat de .be-domeinnamen constant wereldwijd beschikbaar zijn door de permanente toegankelijkheid van de nameservers te garanderen. Door innovatief te werken en proactief in te spelen op evoluties binnen ons vakgebied kunnen we ook in de toekomst een veilig, kwalitatief en stabiel internet garanderen.  

Mensen en neutraliteit

Deze waarden zijn fundamenteel voor DNS Belgium en haar medewerkers. Wij hebben blijvend aandacht voor deze waarden. Concreet gezien zetten we ons dus continu in om het internet voor iedereen toegankelijk te maken door bv. de kostprijs laag en de registratievoorwaarden zo eenvoudig mogelijk te houden. 

Bij DNS Belgium zijn we neutraal. Onze activiteiten staan los van enige politieke strekking, taal, cultuur… Ook nemen we een neutrale houding aan tegenover alle actoren in de digitale maatschappij en benaderen we iedereen op dezelfde manier: grote en kleine registrars, domeinnaamhouders… worden met hetzelfde respect behandeld en kunnen op dezelfde kwaliteit rekenen.

Duurzaamheid

DNS Belgium gaat heel bewust met de duurzaamheid van haar dienstverlening, haar leveranciers en alle betrokken partners om, en is een actieve promotor van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Ons duurzaamheidsbeleid steunt op vier pijlers: 

  • inspirerende werkplek 
  • leider in security 
  • digitaal bewustzijn 
  • duurzaam ketenbeheer 

Voor elk van die pijlers definieerden we onze strategische doelstellingen.  Al onze beslissingen en acties worden dan ook getoetst aan deze doelstellingen en hun duurzaamheid op lange termijn. 

Meer over DNS Belgium