Organisatie

DNS Belgium is een Belgische not-for-profitorganisatie opgericht in 1999. Eind 2012 werd DNS.be omgedoopt in DNS Belgium. Deze naamswijziging was noodzakelijk omdat wij, naast de .be-domeinnamen, ook het beheer van .brussels en .vlaanderen op ons namen. 

De structuur van DNS Belgium ziet er als volgt uit: 

  • Algemene vergadering:  bestaat uit alle leden van de vzw; benoemt o.a. de bestuurders van de vzw en keurt de jaarrekening goed. 
  • Bestuursorgaan: bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in alle handelingen in en buiten rechte. De leden van de vereniging beschikken over minstens één bestuurder in dit orgaan.
  • Financieel comité: beheert en controleert financiële gegevens van de organisatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het Bestuursorgaan.
  • Remuneratiecomité: stelt jaarlijkse doelen en bijbehorende bonussen op voor de General Manager, evalueert de behaalde resultaten en bepaalt het bonuspercentage. Ook reflecteert het comité periodiek over de algemene verloningsstrategie van DNS Belgium en houdt het rekening met de cohesie tussen de verloning van senior management en die van de General Manager zelf.

De algemeen directeur van DNS Belgium is Philip Du Bois:

  • is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de vereniging
  • staat in voor het goede verloop van de operationele activiteiten
  • moet verantwoording afleggen aan het bestuursorgaan

Bekijk het overzicht van alle leden van het bestuursorgaan.