Nieuws

Cycle Friendly Employer Certificate

17 september 2020

DNS Belgium kreeg onlangs een mooie erkenning voor de inspanningen die ze levert op het vlak van duurzame mobiliteit. De Fietsersbond overhandigde ons het ‘Cycle Friendly Employer Certificate’. Het zilveren label is een bekroning van onze inzet om fietsen aan te moedigen. We zijn heel blij met die erkenning. Maar we zijn vooral trots op al onze medewerkers die hun eigen mobiliteit in vraag stellen en hun verplaatsing van en naar het werk duurzaam maken. 

Groene initiatieven rond mobiliteit

De wegen in Vlaanderen stroppen toe en het klimaat staat op zijn kop. Tegelijk blijkt het aantal salariswagens in ons land jaar na jaar toe te nemen. Wij willen een voortrekkersrol spelen op het vlak van duurzaamheid. Dat doen we onder andere door CO2-neutraal te zijn. Mobiliteit speelt daarin een belangrijk rol.
Ons ambitieuze mobiliteitsplan richt zich enerzijds op bewustwording en anderzijds op concrete acties om onze mobiliteit te ‘vergroenen’. 

Bewustmaking rond CO2-uitstoot

Als je mensen wil motiveren, moet je ze eerst voldoende informeren. We zorgden daarom voor een algemene communicatie rond CO2-uitstoot en het klimaatactieplan. We berekenden ook de individuele scores op het vlak van verbruik en CO2-uitstoot. 

Fietsen aanmoedigen

Wij moedigen onze medewerkers met een aangepast cafetariaplan aan om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een leasefiets. Onze fietsers krijgen er ook een onderhoudscontract voor hun fiets bij. Wie woon-werkverkeer met de fiets doet, krijgt een vergoeding voor de gefietste kilometers. 
We moedigen bovendien onze bezoekers aan om met de fiets naar onze kantoren te komen. Voor de rit tussen het station en ons kantoor kunnen ze een blue bike voucher aanvragen waarmee ze gratis een blue bike kunnen huren. 
We nemen verder geregeld deel aan duurzaamheidsacties, zoals de dag van de duurzame mobiliteit, de Bike to Work Summer Challenge, de nationale applausdag voor fietsers, de Car Free Day....

Thuiswerk mogelijk maken

Als het even kan, geven we onze medewerkers de gelegenheid om gedeeltelijk van thuis uit te werken. Wie zich niet moet verplaatsen voor het werk, stoot ook geen CO2 uit. Internationale congressen in het buitenland wonen we vanop afstand bij, als dat mogelijk is. 

Maatregelen voor minder CO2-uitstoot

Naast fietsen en thuiswerken proberen we nog op veel andere manieren onze CO2-uitstoot te verminderen.  

  • In ons leasewagenpark vind je duurzame modellen zodat diesel niet de enige optie is.
  • We proberen zo weinig mogelijk het vliegtuig te nemen en moedigen het gebruik van de trein aan.
  • We organiseerden een eco-drivingcursus voor alle personeelsleden.
  • Wat er toch nog rest aan uitstoot compenseren we door bossen aan te planten in Vlaanderen en tropische bossen in het Zuiden te beschermen.

Al deze acties voor een groenere mobiliteit brengen ons dichter bij ons doel om klimaatneutraal of zelfs klimaatpositief te worden. Deze erkenning van de Fietsersbond zien we als een teken dat we goed bezig zijn en is een motivatie om inspanningen te blijven doen.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.