Nieuws

De Digital Services Act voor hostingpartijen en online service providers

09 februari 2024
 • De DSA is een wet die online marktplaatsen, sociale media en zoekmachines aan strengere regels onderwerpt. Ze werd uitgewerkt door de Europese Commissie en treedt in werking vanaf 17/2/2024.
 • Naast de gekende internetmultinationals (Amazon, Google, Facebook etc.), gelden er ook regels voor hostingpartijen en online service providers.
 • Telt je organisatie meer dan 50 medewerkers, dan moet je aan meer administratieve verplichtingen voldoen. Voor micro- of kleine ondernemingen gelden deze verplichtingen dus niet.
 • Waarom deze wet? Om een veilige, digitale ruimte te waarborgen waar de grondrechten van EU-burgers en gebruikers van digitale diensten worden beschermd. 

Verplichtingen van de Digital Services Act

Wij lijsten voor je op welke regels de DSA afdwingt.

1. Voor leveranciers van ‘intermediaire diensten’

 • Duid een contactpunt aan voor de overheid en de Europese Commissie.
 • Voorzie een contactpunt waarbij je (eind)klanten terecht kunnen.
 • Stel een wettelijke vertegenwoordiger aan. Dit geldt enkel voor organisaties die niet in de EU zetelen.
 • Stel duidelijke en gedetailleerde algemene voorwaarden op.
 • Breng je (eind)klanten of gebruikers op de hoogte van belangrijke wijzigingen in je algemene voorwaarden.
 • Maak een transparantieverslag op, tenzij je een micro- of kleine onderneming bent (en je minder dan 50 medewerkers telt).

Onder leveranciers van intermediaire diensten begrijpen we: registries, registrars en hostingpartijen.

2. Voor hosting partijen en online platforms

 • Werk een duidelijke manier uit waarop mensen illegale inhoud kunnen melden. (ook wel: ‘notice and action procedure’ genoemd)
 • Voorzie een argumentatie wanneer je je (eind)klant beperkingen oplegt of minder gebruik laat maken van je service.
 • Informeer de nodige (politie)diensten wanneer je denkt dat er strafbare feiten gepleegd worden of gebeurden.

Onder 'online platforms' begrijpen we: online marktplaatsen, sociale netwerken, platforms die content delen, app stores en online reis- en verblijfplatforms.

Vrijstelling van aansprakelijkheid: wat is dat?

De DSA bevestigt opnieuw de ‘vrijstelling van aansprakelijkheid’ zoals die al bestond, uit de wetgeving voor e-commerce. Zo ben je als registrar bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de verspreiding van illegale inhoud op een website, zolang je niet de initiatiefnemer bent, je niet op de hoogte bent van het illegale karakter en je probeert om de content te verwijderen van zodra je weet dat de illegale inhoud bestaat. 

Deze vrijstelling blijft ook bestaan wanneer je actief illegale inhoud opspoort en tegengaat. Maar ook het tegenovergestelde geldt: je hebt niet de verplichting om actief te monitoren en te zoeken naar illegale activiteiten. Het spreekt voor zich dat je wel moet samenwerken met de nodige overheden of ordediensten. Denk bijvoorbeeld aan het bevel vanuit gerechtelijke of administratieve hoek om op te treden tegen illegale inhoud of om specifieke informatie te geven over een klant.

Heb je een vraag of ben je bezorgd over de DSA? 

Je kan bij ons terecht via legal@dnsbelgium.be. We zijn er om dingen op te helderen of bezorgen je met plezier extra informatie.

Terug naar het begin: wat is de DSA?

De afkorting DSA staat voor ‘Digital Services Act’ of ‘Digitaledienstenverordening’. Het is een set van regels die uitgewerkt werd door de Europese Commissie en geldt binnen de volledige EU. De DSA vormt samen met de ‘Digital Markets Act’ (DMA) het Digital Service Pakket, wat de regelgeving voor een breed scala aan online diensten en platformen verduidelijkt.

Het doel van deze wetten? Een veiligere digitale ruimte creëren voor de fundamentele rechten van gebruikers. Ook moeten ze aanleiding geven tot een eerlijk speelveld dat innovatie, groei en concurrentie aanmoedigt.

Waarom werd de DSA opgemaakt?

Digitale diensten veranderden ons leven. Ze zorgen voor gemak en connectiviteit maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee: online handel in illegale goederen, diensten, maar ook illegale inhoud, misbruik van online platforms en desinformatie.

De Europese Commissie wil “eerlijke voorwaarden scheppen voor consumenten en bedrijven voor veel digitale diensten in de hele EU”. Het wil ons weerbaar maken tegenover internetgiganten zoals Apple, Microsoft, TikTok etc.

Daarom introduceerden ze de DSA. Een set van regels die meer transparantie moet realiseren en daardoor:

 • illegale inhoud, fake news en desinformatie bestrijdt.
 • inzicht geeft in de werking van algoritmes die grote spelers gebruiken.
 • online manipulatie (‘dark patterns’) tegengaat.
 • online veiligheid garandeert. Denk aan het verhinderen van fraude, misbruik en illegale handel online. Specifiek naar minderjarigen is het verboden om gerichte reclame (targeting) te voeren.

Timing en doelgroep van de DSA

Het toepassingsgebied van de DSA is breed. De regelgeving mikt vooral op ‘VLOP's’ (Very Large Online Platforms) en ‘VLOSE's’ (Very Large Online Search Engines). Maar ook ‘intermediaire diensten’ vallen onder de wet. Daar horen ook hostingproviders, registries en registrars bij.

Voor de grotere internetspelers zoals Wikipedia, Apple, Microsoft en TikTok gingen de wetten al gefaseerd van kracht (eind 2022 en in de loop van 2023). De algemene toepassing geldt vanaf 17 februari van dit jaar (2024).