Nieuws

DNS Compagnie, hier gaan we weer.

21 juni 2021

Wees voorzichtig als u wordt gecontacteerd door een bedrijf dat u vertelt dat u intellectuele eigendomsrechten moet betalen voor uw domeinnaam. Dit is hoogstwaarschijnlijk een oneerlijke handelspraktijk.

 

DNS Compagnie

Gedurende de laatste maand hebben verschillende domeinnaamhouders ons laten weten dat ze gecontacteerd werden door een bedrijf dat vermoedelijk DNS Compagnie heet. Dit bedrijf legt hen uit dat domeinnaamhouders de intellectuele eigendomsrechten op hun domeinnaam moeten betalen. Deze informatie is duidelijk fout, aangezien domeinnamen van rechtswege toebehoren aan diegenen die ze registreren. Na dit gesprek stuurt DNS Compagnie een factuur van ongeveer 300€ die u best niet betaald.

 

IDS Belgium, DNS Benelux, ....

Wij raden u aan om zeer waakzaam te zijn voor deze praktijken. Dit lijken dezelfde mensen te zijn waarmee we in het verleden te maken hebben gehad en die nu terugkomen. Het lijkt erop dat de mensen achter DNS Compagnie dezelfde zijn als de mensen achter IDS Belgium en DNS Benelux. Elke keer vinden we dezelfde registratie gegevens voor de website uit Nederland. Telkens zien we het gebruik van slordig Frans, en fouten in de informatie op de website. DNS Benelux is, zoals u in het gelinkte artikel kunt lezen, op 20 juni 2019 al veroordeeld door de rechtbank van Luik voor soortgelijke feiten. Op basis van de informatie die we hebben, lijkt het erop dat DNS Compagnie slechts een andere iteratie van ditzelfde probleem is.

 

Wat moet u doen als u mogelijk het slachtoffer bent geworden van dit soort praktijken?

Als een bedrijf contact met u opneemt en uitlegt dat u rechten voor intellectueel eigendom moet betalen, doe dat zeker niet. U hoeft nooit rechten voor intellectueel eigendom te betalen voor uw eigen domeinnaam.

 

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen over dit soort praktijken via het contactpunt van de FOD Economie.

 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.