Nieuws

Frauduleuze websites binnen de 24 uur offline

27 november 2018

DNS Belgium voert samen met de FOD Economie de strijd op tegen frauduleuze websites. Dankzij de samenwerking komen er meer mogelijkheden om deze sites binnen één dag te schorsen. Door kordaat op te treden zorgen DNS Belgium en de FOD Economie dat consumenten .be-websites kunnen vertrouwen.

Het nieuwe protocol geeft DNS Belgium de mogelijkheid om, op vraag van de FOD Economie, .be-domeinnamen te schrappen omwille van het frauduleuze karakter ervan.  Het protocol  zal vanaf 1 december 2018 gebruikt worden om onder meer .be-domeinnamen te blokkeren die:

  • gebruikt worden voor frauduleuze webshops
  • phishing -sites herbergen

De nieuwe procedure zal enkel worden toegepast bij ernstige misdrijven. De domeinnaamhouder beschikt over een periode van twee weken om te reageren. Na een periode van zes maanden vervalt de geblokkeerde domeinnaam.

"Het onderstreept onze ambities voor een kwaliteitsvolle en veilige .be-zone die de geschikte voedingsbodem vormt voor de verdere ontwikkeling van het internet."

Philip Du Bois, general manager DNS Belgium: “Dit protocol zal ons toelaten om samen met de FOD Economie nog gerichter op te treden tegen mogelijke misbruiken waarbij .be-domeinnamen zijn betrokken. Het onderstreept onze ambities voor een kwaliteitsvolle en veilige .be-zone die de geschikte voedingsbodem vormt voor de verdere ontwikkeling van het internet.”

Vereenvoudigde procedure

Tot nog toe kon de FOD Economie geen blokkering vragen aan DNS Belgium op basis van de inhoud. Een frauduleuze website met correcte identificatiegegevens (of identificatiegegevens waarvan niet bewezen kon worden dat ze vals zijn), bleef daardoor buiten schot. Om de websites in kwestie aan te pakken was vroeger een verzoek bij het parket nodig. Het gaat hier om enkele honderden websites per jaar. De oude procedure is omslachtig en duurt minstens twee weken, een periode waarin frauduleuze websites heel wat consumenten kunnen oplichten.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.