Nieuws

Bewust van online veiligheid

15 mei 2020

Zoals elk jaar deed DNS Belgium ook in 2019 een marktonderzoek in samenwerking met InSites Consulting. In vergelijking met cijfers van de voorbije jaren, lijken vooral jongeren en ondernemers bewust bezig met hun veiligheid op het internet. Die groep beschouwt zichzelf ook meer en meer als experten wanneer het over het internet gaat. 

Kwetsbare ouderen?

Wanneer we dieper in de cijfers duiken, merken we dat jongeren (18-24 jaar) bewuster bezig zijn met hun veiligheid online. Maar liefst 73 procent van mensen tussen 18 en 24 beschouwt zichzelf – waarschijnlijk terecht –  als expert wat het internet betreft en zegt op de hoogte te zijn van de nieuwste beveiligingstools. Hetzelfde geldt voor de ondernemers en domeinnaamhouders onder de bevraagden. 

Uit ons onderzoek blijkt vooral de leeftijdsgroep boven de 45 verminderde aandacht te hebben voor zijn veiligheid online. Ze blijken ook nauwelijks op de hoogte van nieuwe beveiligingstools en beschouwen zichzelf allerminst als experten (40 procent van de leeftijdsgroep 45-64). De groep die omwille van een eerder beperkte kennis het meest kwetsbaar is, lijkt zich ook het minst bewust van de risico’s op het vlak van cybersecurity.

.be populair bij ondernemers en domeinnaamhouders

Een gelijkaardige conclusie kunnen we trekken uit de cijfers over de populariteit van domeinnaamextensies. De populariteit van .com daalt sterk tegenover voorbije jaren. Zowel op het vlak van bekendheid, betrouwbaarheid als kwaliteit daalt .com met maar liefst 11 procent. .be volgt die trend, zij het met minder dramatische cijfers, wanneer het over bekendheid en betrouwbaarheid gaat en stijgt zelfs licht wanneer het over kwaliteit gaat. 

Ook dat zijn verrassende cijfers die om meer uitleg vragen. Wanneer we de respondenten verder opsplitsen, blijkt bij ondernemende Belgen nauwelijks iets te merken van die verminderde populariteit van .com en .be. En bij mensen die al een domeinnaam registreerden is daar helemaal niets van te merken. Bij hen stijgt de populariteit van .be met 7 procent, de kwaliteit met 9 procent en de betrouwbaarheid met maar liefst 13 procent. 

Het lijkt er dus sterk op dat jongeren, ondernemers en domeinnaamhouders positief staan tegenover het internet. Die groep associeert .be nog steeds met kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat betekent dat mensen voor wie het internet een belangrijk deel van hun dagelijks leven is (al dan niet werkgerelateerd) en er betere kennis van hebben er ook veel vertrouwen in hebben. Hoe minder mensen met het internet bezig zijn, hoe kleiner hun vertrouwen er – ten onrechte – in lijkt.  

Domeinnaam voor professioneel gebruik

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen die al één of meerdere domeinnamen registreerden dat steeds vaker doen voor hun eigen professionele doeleinden (stijging van 10% tegenover 2018). En opvallend: ze doen dat niet alleen om een website te hebben, maar steeds vaker ook om persoonlijke e-mailadressen te hebben. 

Dat is een slimme zet, want wanneer we polsen naar vertrouwen, blijkt eens te meer dat een professioneel e-mailadres verbonden aan je domeinnaam professioneler en betrouwbaarder overkomt dan een generiek e-mailadres bij bv. Google of Hotmail.

6 op 10 domeinnaameigenaars gebruiken naast hun website ook sociale media om content te delen met hun publiek. Dat cijfer verandert nauwelijks. Facebook blijft ook het meest populaire kanaal, maar de populariteit van Instagram stijgt met 12 procent t.o.v. vorig jaar, grotendeels ten koste van Twitter. Het vertrouwen van alle doelgroepen in een eigen website blijft wel een stuk groter dan in een Facebookpagina van een bedrijf.

Als we de bevindingen uit ons marktonderzoek moeten samenvatten, kunnen we stellen dat zich twee groepen aan het onderscheiden zijn. Enerzijds mensen die het internet met een toenemend vertrouwen benaderen en er een goede kennis van hebben: jongeren, ondernemers en domeinnaameigenaars. En anderzijds de mensen die minder positief tegenover het internet staan. Dit blijken vooral ouderen te zijn die ook minder vaak online zijn.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.