Nieuws

Wij blijven kwaliteit garanderen!

13 maart 2020

Al enkele dagen hebben wij een crisisteam binnen DNS Belgium die de situatie rond Covid-19 en de maatregelen van de overheid om de crisis in te dammen op de voet volgt. We doen dit om de gepaste maatregelen te kunnen nemen zodat er slechts een minimale impact op onze dienstverlening is. 

Operational Excellence, veiligheid en pro-activiteit zijn kernwaarden van DNS Belgium. Wij hebben dan ook een bedrijfscontinuïteitsplan en een crisiscommunicatieplan klaar voor dit soort situaties. Hierin zijn verschillende protocollen opgenomen die we nu volgen.

Een eerste belangrijke maatregel die we woensdag 11 maart genomen hebben was de sluiting van ons kantoor. We doen dit om de verspreiding van het virus onder onze collega’s en hun families tegen te gaan. Iedere medewerker werkt vanuit zijn of haar thuis. Wij hebben een thuiswerk-policy en een IT-infrastructuur die dit naadloos ondersteunt. De eerste dagen hebben bewezen dat onze infrastructuur robuust genoeg is om alle medewerkers te laten thuis werken. Een hele geruststelling. 

Vergaderingen gaan zo veel als mogelijk online door via online communicatietools. Dat geldt zowel voor interne vergaderingen als voor externe. Wanneer vergaderingen niet online kunnen doorgaan stellen we ze uit tot na 5 april.  

We blijven de situatie de komende dagen en weken op de voet volgen. We sluiten daarbij niet uit dat we nog extra maatregelen zullen nemen. Wanneer dit het geval is zullen wij dit bericht van een update voorzien. 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.