Een stukje historiek

Ontstaan van het internet

Het internet is een ongelooflijk complex systeem van computers, servers, routers en andere apparatuur die met elkaar verbonden zijn via een netwerk van kabels, draadloze signalen en satellieten. Einde jaren 1960 en 1970 werd het ontworpen als een gedecentraliseerd netwerk. De bedoeling was om informatie snel en betrouwbaar door te sturen via al die individuele computers en servers, zonder dat daar een centraal knooppunt voor nodig is. Deze manier van communicatie zorgt ervoor dat het netwerk bestand is tegen storingen en uitval van die knooppunten. 

De technologie die daarvoor zorgt is "packet switching": informatie wordt in kleine pakketjes opgesplitst en via verschillende routes naar de bestemming gestuurd. En vervolgens daar weer samengevoegd. 

IANA

In 1988 werd het Internet Assigned Numbers Authority ( IANA ) opgericht, een non-profitorganisatie naar Amerikaans recht. IANA was een samenwerking tussen het Information Sciences Institute van de University of Southern California en de Amerikaanse onderzoeksafdeling van het leger, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor militaire doeleinden. Vele innovaties zijn echter ook van belang geworden voor de civiele sector. Naast het internet heeft DARPA ook o.a. het GPS, satelliettechnologie en drones helpen ontwikkelen..  

De voornaamste taak van IANA was domeinnamen en IP-nummers toewijzen aan netwerkbeheerders. Dat zijn mensen, bedrijven of organisaties die computernetwerken ontwerpen, onderhouden en beheren. Jon Postel leidde voornamelijk de organisatie vanuit de University of Southern California (USC). 

ICANN

In 1998 besliste de toenmalige administratie van Clinton om de centrale rol van de Amerikaanse overheid in het beheer van het internet terug te schroeven en over te hevelen naar de privésfeer. Dit in een internationale context en met behoud van een soort overzichtsfunctie voor de Amerikaanse regering. Ze richtte hiertoe het Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) op als een internationale entiteit zonder winstoogmerk. Gevestigd in de Verenigde Staten en dus onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving. Tegelijk liep het contract voor de IANA-functies tussen DARPA en de USC op zijn einde. Het nieuw opgerichte ICANN kreeg logischerwijs die IANA-functies (en het contract daarvoor) onder haar verantwoordelijkheid.  

Zo werd IANA in 1998 een onderdeel van het pas opgerichte ICANN. Haar rol was om het beheer en de toewijzing van internetbronnen te decentraliseren.  Daarom gaf ze ICANN vorm als een internationale, multistakeholderorganisatie, waarin verschillende belanghebbenden zetelen, zoals overheden, registries, registrars , commerciële en niet-commerciële gebruikers. Zo worden ieders belangen meegenomen in de besluitvorming en de activiteiten van de organisatie. 

In 2016 creëerde ICANN de Public Technical Identifiers (PTI) als een aparte entiteit onder ICANN. Zij kregen contractueel de verantwoordelijkheid voor het beheer van de IANA-taken.