Registry-registrar-registrant

Bij het kopen en verkopen van domeinnamen zijn dit de partijen die een rol spelen:

1 - De registry 

Een domain name registry is eigenlijk een database, een register, met alle geregistreerde domeinnamen en de bijhorende informatie van de mensen en organisaties die de domeinnaam registreerden in een bepaald topleveldomein ( TLD ). Lees onze 'Heerlijk Helder' over registries.

Onderscheid tussen een "thin" en een "thick" registry:

  • Een thin registry bevat enkel de minimale gegevens die nodig zijn om het Domain Name System te laten functioneren (domeinnaam, naam registrar, naam van de nameservers die aan het domein zijn toegewezen). Het is de registrar die de overige informatie bijhoudt (naam, adres en contactgegevens van domeinhouder).
  • Bij een thick registry staat al die informatie in de database van de registry zelf en is die verantwoordelijk voor het actueel houden ervan.

Een thin registry wordt vaak gebruikt bij het beheer van gTLD's zoals .com, .net en .org. 

Een registry is een organisatie die de registraties van domeinnamen beheert voor het topleveldomein waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij bepaalt de voorwaarden voor het toekennen van een domeinnaam, en staat technisch in voor de werking van het domein. Hij zorgt er ook voor dat er geen dubbele registraties zijn.  

DNS Belgium is de registry voor de .be, .vlaanderen en .brussels topleveldomeinen. Meestal kan je bij een registry niet rechtstreeks een domeinnaam registreren. 

2 - De registrar 

Een registrar is een organisatie die een contract heeft met ICANN (voor gTLD ’s) of met nationale registries (voor ccTLD ’s) om domeinnamen in bepaalde TLD's te verkopen. Bij een registrar zal je dus je handelszaak “bobdebouwer.be” kunnen registreren, maar ook voor bobdebouwer.toy of bobdebouwer.fun. 

Een gTLD registrar moet zich houden aan de Registrar Accreditation Agreement, vastgelegd door ICANN. Maar ook aan de overeenkomsten met de registries van de domeinnamen die hij verkoopt. 

Enkele concrete regels van ICANN voor (gTLD) registrars: 

  • eisen dat de domeinnaamhouders akkoord gaan met de ICANN-voorwaarden 
  • informatie in de WHOIS -databank publiceren en ervoor zorgen dat die up-to-date blijft door bijvoorbeeld een verificatie e-mail te verzenden naar het e-mailadres waarmee een domeinnaam geregistreerd werd 
  • domeinnaamhouders informeren wanneer hun domein bijna verloopt 

3 - De reseller of wederverkoper 

Een reseller is een organisatie die een contract heeft met een registrar, om domeinnamen en andere diensten te verkopen die deze registrar aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan webhosting of een e-mailbox. Resellers zijn enkel gebonden door de overeenkomst die zij met de registrar afgesloten hebben, zij zijn niet geaccrediteerd door ICANN. Maar een registrar blijft wel verantwoordelijk voor de domeinnamen die door zijn reseller verkoopt.  

4 - De domeinnaamhouder (registrant) 

Wanneer jij een domeinnaam registreert, dan ben je voortaan een domeinnaamhouder (of " registrant " in het Engels).  Een domeinnaamhouder kan een bedrijf zijn, organisatie, of een privépersoon.