Registratiebewijs

Wat is een registratiebewijs?

Het registratiebewijs geeft een overzicht van de gegevens van de persoon of organisatie die op het moment van de aanvraag van het document als houder van de domeinnaam geregistreerd staat in het registratiesysteem van DNS Belgium.
Zo kan je als domeinnaamhouder (privépersoon of organisatie) verifiëren of de domeinnaam met de correcte gegevens bij DNS Belgium werd geregistreerd en hiervan een door DNS Belgium opgesteld en ondertekend document in pdf-formaat ontvangen. Je kan dit document gebruiken voor bepaalde zakelijke transacties zoals bv. bij de aanvraag van een digitaal certificaat.

Wie kan het opvragen en hoe?

DNS Belgium verstuurt het document met de gegevens van de domeinnaamhouder enkel naar het e-mailadres van de domeinnaamhouder in ons registratiesysteem. De persoonsgegevens worden bijgevolg nooit verstuurd naar derden en de feature kan evenmin door derden gebruikt worden om een ruimere toegang te bekomen tot de gegevens van domeinnaamhouders dan via de zoekfunctie op onze website.

Tik je domeinnaam hieronder in om het registratieformulier aan te vragen:

Wat indien je vaststelt dat de gegevens op het document niet overeenstemmen met de werkelijke toestand?

  • Ingeval van kleine vergissingen (bv. typo's in naam van de contactpersoon, adres en dergelijke) of gedateerde gegevens (bv. ongeldig adres), vraag je de registrar of eventuele tussenpersoon om deze gegevens aan te passen.
  • Indien de domeinnaam geregistreerd is op naam van een derde (bv. de domeinnaam is geregistreerd op naam van de tussenpersoon die je opdracht gaf tot registratie), lees dan de juridische informatie op www.dnsbelgium.be of neem contact op met de juridische dienst van DNS Belgium.

Wat indien je geen e-mail van DNS Belgium ontvangt?

Indien je het registratiebewijs heeft opgevraagd via de resultatenpagina van je domeinnaam en geen bericht van DNS Belgium ontvangt, check dan in eerste instantie of ons bericht niet in de "spamfolder" van de applicatie die je gebruikt voor je mailberichten, is terecht gekomen.

Indien dit niet het geval is, betekent dit waarschijnlijk dat het e-mailadres van de domeinnaamhouder zoals vermeld in ons registratiesysteem niet meer accuraat is of dat er (al dan niet zonder uw medeweten) wijzigingen werden aangebracht aan het e-mailadres. Neem contact op met uw registrar/tussenpersoon om, indien nodig, de nodige aanpassingen te laten uitvoeren.

Wat indien je een bericht van DNS Belgium ontvangt zonder dat je het registratiebewijs hebt opgevraagd?

Het kan dat iemand anders de gegevens van je domeinnaam opvraagt en dat je als houder het bericht van DNS Belgium ontvangt. Je kan ons laten weten dat je geen berichten van DNS Belgium wenst te ontvangen via support@dnsbelgium.be. DNS Belgium zal dan deze feature voor je e-mailadres deactiveren in ons registratiesysteem.

Geldigheid document?

Het document is enkel een weergave van de gegevens die op het ogenblik van de opmaak van het document opgenomen zijn in het registratiesysteem van DNS Belgium voor de in het document opgegeven domeinnaam. Het bevestigt dat de geïdentificeerde partij op die datum beschouwd mag worden als de houder van die domeinnaam, voor zover naderhand geen wijzigingen werden aangebracht in het registratiesysteem van DNS Belgium met betrekking tot de domeinnaam (bv. naar aanleiding van een transfer van de domeinnaam). Het afgeleverde document strekt geenszins tot bewijs dat de geïdentificeerde houder in het verleden of sinds de oorspronkelijke registratie steeds de houder van de domeinnaam is geweest.

DNS Belgium verstrekt met de aflevering van het document ook geen enkele garantie of juridisch uitsluitsel met betrekking tot de geldigheid en/of legitimiteit van de rechten of aanspraken vanwege de houder of enige derde partij ten aanzien van de in het document vermelde domeinnaam. De beoordeling van dergelijke rechten of aanspraken behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtscolleges en/of instanties voor alternatieve geschillenbeslechting. Het afgeleverde document geldt ook evenmin als eigendomstitel van de vermelde domeinnaam en geeft enkel een indicatie van de mogelijke houder.