De Procedurewet van 26 juni 2003

De Belgische wetgever heeft in 2003 besloten om de strijd tegen cyber- en typosquatting aan te gaan met de afkondiging van de wet van 26 juni 2003 (B.S., 09.09.2003). Deze wet werd inmiddels geïntegreerd in het Wetboek van Economisch Recht (Artikel XII.22 WER). 

Deze wet is van toepassing: 

 • op alle domeinnamen uit de .be zone (ongeacht waar de domeinnaamhouder woont of gevestigd is)
 • op alle generieke domeinnamen (zoals .com, .org, .net, .vlaanderen, .brussels, .club) en op domeinen met een landcode (zoals .nl, .fr, .de), op voorwaarde dat de domeinnaamhouder woont of gevestigd is in België.

Dit is een wezenlijk verschil met het toepassingsgebied van de  ADR -procedure.

De procedure wordt ingeleid en behandeld als een vordering zoals in kortgeding bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de ondernemingsrechtbank.

Gaat het om een .be-, .vlaanderen- of .brussels-domeinnaam? Dan raden we je aan om ons een afschrift van de dagvaarding te bezorgen en ons te vragen om de domeinnaam te blokkeren. Zo kunnen er geen wijzigingen gebeuren aan de status van de domeinnaam zolang de procedure loopt. 

Wettelijke voorwaarden voor overdracht 

Om de overdracht van de  domeinnaam  te bekomen moet je volgens de wet aan drie cumulatieve voorwaarden voldoen:  

 • De domeinnaam is identiek aan, of stemt er zodanig mee overeen dat hij verwarring kan scheppen met een van de volgende elementen dat aan iemand anders toebehoort: 
  • een merk 
  • een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong 
  • een handelsnaam 
  • een origineel werk 
  • een naam van een vennootschap of van een vereniging 
  • een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit 
  • andere 
 • De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of legitiem belang t.o.v. die domeinnaam. 
 • De domeinnaamhouder handelde met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen. 

Als aan alle drie deze voorwaarden is voldaan, kan de voorzitter van de rechtbank zowel de schrapping als de overdracht van de domeinnaam bevelen. We bevelen aan om de overdracht van de domeinnaam te vorderen, omdat je anders het risico loopt dat de domeinnaam, na schrapping ervan, opnieuw met onzuivere bedoelingen geregistreerd wordt.