Nieuws

Ook in 2020 waren we (opnieuw) klimaatneutraal

12 oktober 2021

DNS Belgium slaagde erin om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen en mocht opnieuw het certificaat van klimaatneutrale onderneming in ontvangst nemen. Toegegeven, door de lockdown en het verplichte thuiswerk ging dat vlotter dan anders. Toch blijven de resultaten grotendeels toe te schrijven aan onze voortdurende inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

In 2020 hadden we een klimaatvoetafdruk van 123 ton CO2-eq. Dat is een reductie van maar liefst 34 procent ten opzichte van het jaar voordien. Omgerekend per domeinnaam bedraagt de voetafdruk 72 gram CO2. Dat is evenveel als de directe CO2-uitstoot van 475 meter rijden met een gemiddelde wagen.  

Meer thuiswerk, minder CO2

De maatregelen die we namen omwille van corona zorgden in 2020 voor een nog sterkere daling van CO2-uitstoot dan in 2019. Het aangeschroefde thuiswerkbeleid zorgde voor:

  • Een drastische daling van meer dan 75% voor de uitstoot van kantoorgebonden activiteiten zoals aankopen en afvalverwerking.
  • Een verminderd energieverbruik van 28,6%.
  • Een forse daling van reizen van 75,9%. 
  • Een daling in woon-werkverkeer van 39,9%.

De onderstaande figuur komt uit het rapport van Ecolife vzw, Vlaams kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering. Het toont de evolutie van de klimaatvoetafdruk van DNS Belgium in vergelijking met referentie- en reductiescenario’s. Daarop is duidelijk te zien hoe de totale CO2-uitstoot, die fors daalt sinds 2016, een fikse duik neemt vanaf 2019 en ver onder de vooropgestelde reductiescenario’s blijft.

‘De sterke daling van de actuele klimaatvoetafdruk van DNS Belgium is opvallend’, zegt Thomas Beyen van Ecolife. In 2020 ligt die voetafdruk met de helft onder het reductiescenario van het klimaatplan. Dit is te danken aan de sterke inspanningen van DNS Belgium om de klimaatvoetafdruk te reduceren, en de impact van de coronapandemie op de uitstoot van 2020.’

PAS 2060

Ecolife onderzocht ons CO2-verbruik in overeenstemming met de PAS 2060-specificatie. Dit is een specificatie van de British Standards Institution, die aan de hand van een consistente reeks maatregelen en vereisten beschrijft hoe je koolstofneutraliteit kan aantonen voor je organisatie. Een betrouwbare maatstaf dus voor organisaties zoals DNS Belgium die graag zo bewust mogelijk met hun klimaatvoetafdruk omgaan.

Dankzij ons efficiënt beleid in afvalverwerking – met onder andere de energierecuperatie bij het verbranden van restafval en de recyclage van papier en PMD – vermeden we in 2020 0,1 ton CO2. Omdat onze wagens de grootste bron van CO2-uitstoot blijven, blijft dat een werkpunt. Door verder te investeren in zuiniger wagens en nog meer in te zetten op een duurzamer woon-werkverkeer willen we dit blijven aanpakken. Thuiswerk en teleconferencing zijn nu stevig ingeburgerd. En omdat ze natuurlijk een positieve invloed hebben op onze CO2-uitstoot, zullen we die ook in de toekomst in onze werkcultuur integreren.

Verdere uitstoot compenseren

De CO2 die we niet konden reduceren, compenseerden we door projecten te steunen die rechtstreeks bijdragen aan een vermindering van CO2-uitstoot op onze planeet. Zo sponsorden we de Myanmar Stoves Campaign, een project dat arme en achtergestelde plattelandsgemeenschappen in Myanmar toegang tot zuinige houtfornuizen biedt. Op die manier koken mensen in een veiligere en gezondere omgeving, verbranden ze daarbij minder hout en wordt de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd. Door dit project te steunen konden we 123 ton CO2 compenseren. Dat is onze volledige klimaatvoetafdruk van 2020.

Maar natuurlijk steunen we ook initiatieven dichter bij huis. De vzw planteenbos.be zorgt op een heel concrete manier voor meer natuur in België. Sinds 2010 koopt de organisatie grond om te bebossen of bestaande bossen waar ze meer variëteit in brengen. Wie dat wil kan op www.planteenbos.be zelf een stukje bosgrond uitkiezen om te financieren. Je krijgt daarbij de mogelijkheid om zelf bomen aan te planten. Het resultaat? Prachtige speelbossen die voor iedereen toegankelijk zijn, meer bomen, minder CO2.

Het Smokkelbos in Menen is de meest recente realisatie die we mee hielpen financieren. Daar vindt op 11 november een samenwerkdag voor vrijwilligers plaats die massaal bomen zullen aanplanten.

Al vier jaar lang ondersteunt DNS Belgium de projecten van planteenbos.be. Sinds 2017 realiseerden we met onze donaties al 4800m2 nieuw bos en 9600m2 bestaand bos waar meer variëteit in werd gebracht. De komende 50 jaar zou dat goed zijn voor de opname van 180 ton CO2. We zijn heel trots op wat planteenbos.be verwezenlijkt en dat we daar ons steentje aan kunnen bijdragen.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.