Nieuws

Een uitdagende en hoopvolle editie van de Cyber Security Challenge

12 april 2024

De winnaar van de tiende editie van de Cyber Security Challenge (CSC) is bekend. Eind maart vond de finale van de wedstrijd plaats in de Koninklijke Militaire School. De 800 deelnemende studenten losten in kleine teams allerhande puzzels rond cybersecurity op.

Toegenomen aandacht voor cybersecurity

Als je bedenkt dat er bij de eerste editie 248 deelnemers waren, kunnen we alleen maar blij zijn dat de aandacht en passie voor cybersecurity bij jongeren in ons land is toegenomen. 

‘We zijn al enkele jaren een van de hoofdsponsors van de Cyber Security Challenge, zegt Kristof Tuyteleers, security officer bij DNS Belgium. ‘We bedenken samen met de collega’s van Engineering elk jaar enkele puzzels en een uitdaging voor de finale. We doen dat om twee redenen. Ten eerste willen we dat studenten DNS Belgium leren kennen en dat ze weten dat we zowel voor bachelor- als masterstudenten stageplekken aanbieden en masterproeven begeleiden.’

‘Ten tweede stellen we vast dat DNS en DNS security al jaren niet meer worden belicht in het onderwijs. Daardoor hebben studenten geen idee van hoe DNS werkt en kunnen ze ook niet inschatten hoe belangrijk het is in de beveiliging van je systemen. Een initiatief als de CSC is een mooie gelegenheid om daar iets aan te doen’, aldus Kristof.

Partyhoedjes en breiwol

De puzzels en vraagstukken uit de voorrondes zijn opgesteld om deelnemers bewust te maken van wat je (verkeerd) kan doen met DNS. In de finale gaat Kristof graag nog een stapje verder en haalt hij de toekomstige cyberexperten graag uit hun comfortzone. Dit jaar vroegen we de studenten om de werking van het DNS te illustreren. Partyhoeden met vlagjes stelden de verschillende rollen van DNS-servers voor.

In het eerste scenario werd een nieuwe website gecreëerd. Collega Arnaud fungeerde als de webserver, terwijl Kristof de client was. De studenten kregen vervolgens de zonefileconfiguratie van een fictieve domeinnaam en moesten zelf bepalen welke DNS-serverrollen nodig waren om de informatie van Arnaud naar Kristof te laten doorstromen.

‘Voor ons is het belangrijk om met dit soort initiatieven te tonen dat DNS Belgium een fijne organisatie is, waar al eens gelachen mag worden.’

‘We creëerden 11 serverrollen, zelfs fictieve en nutteloze, om de uitdaging te vergroten’, zegt Kristof. ‘De studenten moesten met een bol wol de juiste verbindingen tussen de servers maken. In een tweede scenario was de vraag identiek, maar moesten de finalisten rekening houden met een hack bij de registry waardoor alle nameserver -records veranderd zijn. In een derde scenario was er een hack bij de ISP en zijn alle DNS name server records veranderd.’

Best een pittig vraagstuk om op 20 minuten op te lossen zo bleek. Slechts vier van de 25 studenten werkten de drie scenario’s correct uit.

‘De studenten verwachten een oefening achter een pc’, licht Kristof toe. ‘Maar ik probeer altijd iets analoog te bedenken, dat verder gaat dan coderen en analyseren. Naast technische vaardigheden zijn communicatie en samenwerking competenties die belangrijker worden. Omdat we aanwezig zijn tijdens de challenge, kunnen we met dit soort vraagstukken de interactie binnen het team en met ons observeren. Het is heel interessant om te zien hoe de teams samenwerken.’

Kristof ziet in de vijf jaar dat DNS Belgium sponsor is van de CSC een positieve evolutie op dat vlak. ‘Niet noodzakelijk in technische kennis, maar wel in andere belangrijke vaardigheden. De studenten zoeken meer interactie, ze zijn mondiger, ze presenteren zichzelf goed en communiceren vlot. Dat wordt steeds belangrijker. We leven in een wereld waarin je jezelf moet kunnen verkopen. Je mag de grootste expert zijn in cybersecurity, als niemand je kent, ga je vandaag niet aan de bak komen.’

Missie geslaagd

‘De respons van de studenten was heel positief. Achteraf kwamen ze vertellen hoe leuk ze het vonden of de oplossing vragen’, zegt Kristof tevreden. ‘Als het de bedoeling was dat geen enkele finalist ooit nog vergeet hoe DNS werkt, is de missie geslaagd.’

Op het einde van de finale mochten de deelnemers stemmen voor de leukste oefening. De challenge van DNS Belgium werd tweede, na de oefening van het Belgische Leger: een gefingeerde aanval met ballistische raketten in de digital war room van het leger. Daar konden we met ons bolletje wol niet tegen op’, lacht Kristof.

DNS Belgium neemt heel wat initiatieven om het bewustzijn rond online veiligheid te vergroten en richt zich daarbij telkens tot specifieke doelgroepen. Een initiatief als de CSC is de perfecte manier om toekomstige engineers te bereiken.

‘Voor ons is het ook belangrijk om met dit soort initiatieven studenten een beeld te geven van wie DNS Belgium is als organisatie. Dat hier al eens gelachen mag worden – ook al zijn we met ernstige en complexe dingen bezig – en dat we onszelf niet altijd even serieus nemen, maar ons werk wel. Vanuit het standpunt van employer branding is dat van onschatbare waarde.’

Contacteer ons

Ben jij een student en op zoek naar een stageplaats of een boeiend project voor je masterproef? Bij DNS Belgium bieden we uitdagende mogelijkheden voor zowel bachelor- als masterstudenten. Neem gerust contact met ons op als je daarin interesse hebt.

Mail naar: student@dnsbelgium.be

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.