Nieuws

4 Belgen op 10 riskeert digitale uitsluiting

05 november 2019

Onze samenleving ontwikkelt zich razendsnel tot een digitale samenleving. In zo’n wereld is een digitale basiskennis even onontbeerlijk als kunnen lezen en schrijven. Helaas dreigen heel wat Belgen de boot van de digitalisering te missen omdat ze niet over de nodige skills beschikken.

De cijfers

Digitalisering brengt vereenvoudiging, maar het zorgt er ook voor dat bepaalde mensen uitgesloten worden. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees Bureau voor Statistiek, uit 2018. Bijna 40 procent van de Belgische bevolking heeft geen of zwakke digitale vaardigheden en loopt het risico op digitale uitsluiting. 1 Belg op 10 vreest voor zijn job wanneer hij de digitalisering niet kan bijhouden. 

Maar liefst 12 procent van de bevolking heeft geen computervaardigheden en maakt geen gebruik van het internet. Het gaat grotendeels over 65-plussers, maar lang niet alleen over hen. Andere kwetsbare groepen, zo blijkt uit de cijfers van Eurostat, zijn mensen met een laag inkomen en 55-plussers met een beperkt opleidingsniveau. 

13 procent van de Belgen heeft thuis geen toegang tot het internet, terwijl steeds meer diensten van de overheid en bancaire verrichtingen online gebeuren. Dat betekent dus dat mensen zonder toegang tot het internet uitgesloten worden van belangrijke diensten. Die percentages zijn tamelijk gelijklopend voor Vlaanderen, Brussel en Wallonie, ondanks grote verschillen in bijvoorbeeld armoedecijfers tussen de drie regio’s. Dat toont aan dat digitale uitsluiting een complex fenomeen is dat een diverse groep van burgers raakt.

Tijd voor actie

60 procent van de Belgen wil graag internet- en computeropleidingen volgen om beter mee te zijn en bij te blijven. Close The Gap en DNS Belgium vonden dat het hoog tijd was voor actie en richtten samen PC Solidarity op.

PC Solidarity geeft in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ICT-ondersteuning aan Belgische verenigingen die jongeren onder de 25 jaar, ongeacht hun afkomst, nationaliteit, levensbeschouwing, gezondheid, verblijfstatus, scholing of wat dan ook, helpen hun digitale skills te ontwikkelen. Dit kunnen organisaties zijn:

  • uit de bijzondere jeugdzorg
  • van en voor mensen in armoede
  • voor en door vluchtelingen
  • actief in de gezondheidszorg
  • die jongeren opleiden of begeleiden naar de arbeidsmarkt

PC Solidarity doet dat vooral door die organisaties van ICT-materiaal te voorzien en rekent daarvoor op de strategische steun van partners en donoren. De toewijzing van dat materiaal gebeurt via projectoproepen.

Meer informatie vind je op DigitalForYouth.be en de website van de Koning Boudewijnstichting
 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.