Nieuws

Gezocht: laptops voor leerlingen zonder computer

25 maart 2020

Computers vallen niet meer weg te denken uit onze leefwereld, ook niet bij jongeren. Jongeren die vandaag online les willen volgen of taken krijgen van de school n.a.v. COVID19, hebben uiteraard een computer nodig. En helaas hebben niet alle jongeren toegang tot een computer thuis, terwijl dit nu meer dan ooit noodzakelijk is.   

Vanuit Digital For Youth (opgericht  door  DNS Belgium  &  Close the Gap) willen we hier hulp bieden. We doen dit in de eerste plaats door  bruikbare  laptops te voorzien voor die jongeren die geen toegang  tot een computer  hebben. We willen dit nu meer dan ooit doen, om te vermijden dat deze jongeren een leerachterstand oplopen.  Iedere dag telt.

We zien het overal in de media en een  snelle eigen  steekproef bij scholen  bevestigt het: per school zijn er meerdere jongeren die niet online kunnen werken aan hun lessen, omdat er thuis geen computer ter beschikking is. De nood is dus hoog, als we rekening houden met de meer dan 1.000 secundaire scholen in Vlaanderen alleen al.  We willen dit aanpakken door kwaliteitsvolle laptops te voorzien voor deze jongeren, zo snel mogelijk.  

Hoe kan je helpen?

 • Doneer als bedrijf gebruikte laptops

  • Aanmelden kan via laptops@digitalforyouth.be of op het nummer 016 28 49 78.
  • Ophalen kan vanaf 30 werkende laptops.
  • Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging).
 • Doe een financiële bijdrage

  • Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404  van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding « L83229 : Digital4Youth » of bij voorkeur met de gestructureerde code ***128/3229/00092***
  • Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar

Actie opgezet i.s.m. de Koning Boudewijn Stichting & de verschillende overheden.

Deze actie krijgt de steun van Dewi  Van De  Vyver  (ICT  Woman  of  the  Year  2020 & CEO Flow  Pilots)  als meter en Filip Michiels  (CIO of the Year 2019, CIO van TUI) als peter.

Als ICT Woman of the Year kan ik niet anders dan het initiatief van Digital for Youth steunen. We moeten nu meer dan ooit de digitale kloof, die nu nog groter dreigt te worden, zo snel proberen kortsluiten voor onze schoolgaande jeugd. Zij maken onze toekomst uit. Let’s make them all digital!

In deze tijden waar veel mensen zich zorgen maken over hun fysieke gezondheid, mogen we zeker niet vergeten dat ook onze geest voldoende gezond blijft. Onze kinderen zijn onze toekomst en spijtig genoeg zijn niet bij iedereen de digitale middelen voorhanden om ook op afstand aan deze toekomst te blijven bouwen. Dit initiatief, dat zich inzet om deze digitale kloof te dichten, draag ik dan ook een zeer warm hart toe.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.