Nieuws

Goed op weg om SDG Champion te worden

20 april 2021

DNS Belgium dingt nu voor het vierde jaar op rij mee voor het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. De voorbije drie jaar hebben we dat charter telkens binnengehaald. Het leverde ons de titel op van ‘SDG-Pioneer’. Dat wil zeggen dat DNS Belgium een substantiële bijdrage levert aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG of Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Uiteraard zijn we daar erg trots op. Maar als het over duurzaamheid gaat, reiken onze ambities verder. Organisaties die vijf keer het VOKA-charter krijgen en minstens een pilootproject of engagement rond transitie initiëren, mogen zich SDG Champion noemen. Na zes keer en onder andere ook een actie rond mensenrechten kan je ten slotte SDG Ambassador worden en dat is uiteraard het streefdoel van DNS Belgium.

Er zijn nog geen organisaties die zich die titel mogen toe-eigenen, omdat het traject erheen nog in volle ontwikkeling is. En hoewel we er veel vertrouwen in hebben, zijn ook wij daar nog lang niet. Om het eerst tot SDG Champion te schoppen, hebben we recent ons project voor 2021 ingediend: DigitalFourYouth.be.

Digitale kloof verkleinen

DigitalForYouth.be werd in 2019 opgericht door DNS Belgium en Close The Gap en streeft ernaar alle jongeren veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. Via verschillende oproepen en projecten ondersteunt DigitalForYouth.be scholen en organisaties die zich ertoe verbinden om, samen met ons, de digitale kloof in België te dichten.

Met DigitalForYouth.be. spitsen we onze inspanningen op vlak van duurzaamheid toe op sociale en maatschappelijke transitie. We zijn het project al enkele jaren geleden opgestart en we hebben er in 2020 enorme impact mee gerealiseerd. We hebben maar liefst 15.000 laptops ingezameld en er 14.000 ook effectief kunnen verdelen. Zo hebben we een daadwerkelijk verschil gemaakt voor jongeren die tijdens de lockdown thuisonderwijs moesten volgen, maar nog geen eigen laptop hadden.

Door afgeschreven laptops in te zamelen en in nieuwstaat te herstellen en via scholen te verdelen onder die jongeren die ze het hardst nodig hebben, kunnen we de digitale kloof bij jongeren in België echt verkleinen.

Circulaire economie

Maar daar blijft het niet bij. De laptops die we aan jongeren geven, komen natuurlijk in gezinnen terecht. Ook broers, zussen en ouders kunnen die laptops gebruiken om bijvoorbeeld met de overheid te communiceren, te werken, te solliciteren… Zo verkleinen we de digitale kloof niet alleen bij jongeren, maar ook bij hun ouders en werken we gelijkheid in de hand.

Door de laptops op te halen bij bedrijven en ze in nieuwstaat te herstellen, verlengen we hun levensduur met gemiddeld vijf jaar. Laptops die nog een hele tijd in circulatie blijven, komen natuurlijk niet bij het afval terecht. Dankzij DigitalForYouth.be verkleinen we dus ook de e-waste afvalberg. Laptops die we niet kunnen herstellen worden via Recupel gerecycleerd. Met DigitalForYouth.be dragen we dus ook ons steentje bij aan het klimaat.

Actie op zes SDG’s

In 2021 willen we met DigitalForYouth opnieuw 1.500 tot 2.000 laptops ophalen, in nieuwstaat herstellen en verdelen onder scholen en andere projecten die digitale vaardigheden van jongeren versterken.

Samengevat draagt DigitalForYouth.be bij aan maar liefst zes duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN:

  • SDG 4: kwaliteitsvol onderwijs
  • SDG 10: ongelijkheid verminderen
  • SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13: klimaatactie
  • SDG 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
  • SDG 17: partnerschappen om de doelstellingen te bereiken

Dat laatste uit zich in onze continue zoektocht naar nieuwe donoren, bedrijven die we actief proberen te betrekken bij het project. We zetten daarnaast ook zo veel mogelijk structurele samenwerkingen op.

We werken bijvoorbeeld samen met de Koning Boudewijnstichting (KBS) om een neutrale partner te hebben die instaat voor de toewijzing van de laptops. Via de KBS zullen we in 2021 drie projectoproepen organiseren. Organisaties die de digitale vaardigheden bij jongeren versterken, kunnen via die oproepen een project indienen waarin ze toelichten waarom ze laptops nodig hebben.

Plan Samen Groeien

Tot slot zal DNS Belgium ook deelnemen aan het Plan Samen Groeien van VOKA. Met dat plan wil VOKA de economie en maatschappij op een nieuwere leest schoeien tegen 2030 en werk maken van een duurzaam, digitaal en gezond Vlaanderen. VOKA steken de hand uit naar alle partijen, ondernemers, medewerkers, vakbonden, middenveldorganisaties en geëngageerde burgers om samen een nieuw sociaal-economisch pact op te stellen. Het is een uitnodiging om samen die ideeën te verbeteren en verder uit te werken, die DNS Belgium vanuit haar eigen missie niet kon laten liggen.

Project indienen of bijdragen?

Organisaties die een project willen indienen bij DigitalForYouth kunnen terecht op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Bedrijven die laptops willen doneren vinden alle info op de site van DigitalForYouth.be