.be Sustainable

Met .be Sustainable willen we in de eerste plaats registrars aanmoedigen om zelf duurzame doelen te stellen, maatschappelijk verantwoord te ondernemen en hun manier van werken, hun processen, hun beleid te verduurzamen. Dat doen we door best practices en inspirerende voorbeelden van collega-registrars te delen.

Inspirerende voorbeelden van en voor registrars

Waarom .be Sustainable?

DNS Belgium is als beheerder van de .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen een ambassadeur van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Belgische IT-sector. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid gaat voor ons zowel over onze ecologische impact en milieu-impact, als over maatschappelijke overwegingen en bestuurlijke aspecten.

Onze voornaamste missie is om de maatschappij te dienen in het digitale domein. Dat impliceert volgens ons dat we

  • vermijden dat onze activiteiten een negatieve impact hebben op de samenleving en het milieu;
  • werkelijke negatieve gevolgen zo klein mogelijk houden of compenseren;
  • vooral onze positieve impact op de samenleving versterken.

Die drie punten zijn van strategisch belang voor DNS Belgium en dat is waarom we .be. Sustainable in het leven riepen.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.