Nieuws

Gratis ondersteuning in cyberveiligheid

22 december 2023

Safeonweb, de organisatie die Belgische burgers wil informeren en adviseren over online veiligheid, lanceerde eind november Safeonweb@work. Met dat initiatief biedt het Belgische bedrijven en organisaties hulpmiddelen om zich beter te wapenen tegen cybercriminaliteit. De ambitie is niet min: van België één van de minst cyberkwetsbare landen in Europa maken.

Welke diensten biedt Safeonweb@work?

Om dat doel te bereiken biedt Safeonweb@work heel wat tips, nuttige informatie, webinars en handige hulpmiddelen waarmee organisaties zich beter kunnen wapenen tegen cyberbedreigingen.

Het CyberFundamentals Framework is een reeks concrete maatregelen om de cyberweerbaarheid van een organisatie te vergroten door gegevens te beschermen en het risico op de meest voorkomende cyberaanvallen te verkleinen.

De CyFun-Toolbox helpt organisaties dan weer om het CyberFundamentals Framework te implementeren:

  • Met de CyFun Selection Tool bijvoorbeeld maken organisaties een correcte risicobeoordeling. Zo weten ze meteen hoe ver ze moeten gaan in de bescherming tegen cybercriminaliteit.
  • De CyFun Self-Assessment is een vragenlijst voor zelfevaluatie. Organisaties krijgen inzicht in hun maturiteitsniveau op het vlak van cybersecurity. Ze ontvangen aanbevelingen en begeleiding om de cyberweerbaarheid op korte en lange termijn te vergroten.

Snel een cyberbeveiligingsbeleid implementeren

Naast deze tools vinden organisaties op de website www.atwork.safeonweb.be ook sjablonen van beleidsregels, instructies, inventarissen, lijsten... die hen helpen om snel en eenvoudig een cyberbeveiligingsbeleid te implementeren.

Cyber Threat Alerts

Bedrijven en organisaties die zich registreren via de website ontvangen bovendien ook waarschuwingen voor potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden van hun netwerk en domein.

Alle diensten van Safeonweb@work zijn gratis en toegankelijk voor alle bedrijven en organisaties in België.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.