Nieuws
Voor registrars

Nieuw: vlottere verificatie van Belgische registrants

31 januari 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen Belgische particuliere domeinnaamhouders hun gegevens online verifiëren. Het is voor hen dan niet meer nodig om ons via e-mail identificatiedocumenten door te sturen. De verificatie gebeurt automatisch met Itsme of eID.
 
Zoals je weet controleren wij sinds november 2020 de identiteit van de domeinnaamhouders bij verdachte registraties vooraleer de domeinnaam in de .be-zonefile komt. We doen deze registrantverificatie:

  • om mogelijk frauduleuze registraties tegen te houden en
  • om te vermijden dat een domeinnaam al schade berokkent voordat wij kunnen ingrijpen.

Hoe werkt het?

  • Als we zien dat de houdergegevens niet compleet of niet correct zijn, delegeren we nieuwe registraties tijdelijk naar de nameservers van DNS Belgium. Ze zijn dus wel geregistreerd maar niet actief.
  • De URL van de domeinnaam verwijst naar een landingspagina van ons met dezelfde informatie als in de mail die we aan de domeinnaamhouder en jou als registrar bezorgen.
  • In de mail vragen we om de identiteit van de houder te bewijzen.
  • De houder bezorgt ons een document om diens identiteit te bewijzen.
  • Nadat wij een identiteitsbewijs hebben ontvangen en goedgekeurd, activeren we de domeinnaam.

Wat verandert?

Heeft de domeinnaamhouder de Belgische nationaliteit en is hij of zij particulier? Dan geven we vanaf 1 maart 2022 een link naar een webpagina waar die identificatie automatisch gebeurt met Itsme of eID.

Let op: Ons registratiesysteem ziet een registrant als particulier als het ‘organisation’ veld niet is ingevuld.

 Timing

  • 1 februari op testsysteem (Try-out). We bezorgen je technische contacten apart informatie over de wijzigingen zodat zij tijdig kunnen testen.
  • 1 maart op het live systeem.

Toekomst

De bedoeling is om deze registrantverificatie in de toekomst verder uit te bouwen met meerdere identificatiesystemen zoals IDIN (voor Nederland) om alle landen te kunnen ondersteunen. Zo willen we uiteindelijk de identiteit van alle domeinnaamhouders verifiëren zodat de .be-zone zo correct en veilig mogelijk is.

Heb je nog vragen? Je vindt meer informatie op onze documentatiesite of stuur een mail naar support@dnsbelgium.be.