Artikel 17 (voorheen art. 13): de 'uploadfilter'

Van toepassing op:

online content sharing serviceproviders. Dat betekent een bedrijf of organisatie die een dienst aanbiedt op het internet, met als hoofddoel de gebruikers de mogelijkheid te bieden auteursrechtelijk beschermde werken te uploaden. Het bedrijf organiseert die content en promoot die voor winstgevende doeleinden. Dit artikel geldt dus duidelijk voor diensten zoals YouTube, Facebook enz.  De volgende webdiensten vallen niet onder deze bepaling:

 • non-profit online encyclopedieën
 • non-profit educatieve en wetenschappelijke onlinebibliotheken
 • platformen voor het ontwikkelen en delen van open source software
 • online marktplaatsen
 • B2B clouddiensten
 • clouddiensten waar je content uploadt voor privégebruik.

Bepaling:

de Content Sharing Service Provider (CSSP) moet toestemming vragen van de auteursrechthebbende om de content te mogen vertonen. Heeft hij de toestemming niet, of krijgt hij die niet (de auteursrechthebbende mag immers weigeren) dan is de online CSSP aansprakelijk voor de inbreuk op de auteursrechten, tenzij hij kan bewijzen dat hij

 • inspanningen gedaan heeft om die toelating te krijgen, en
 • inspanningen gedaan heeft om ervoor te zorgen dat bepaalde werken, waarover de auteursrechthebbende hem de nodige informatie verschaft heeft,  niet geüpload en beschikbaar kunnen worden, en
 • onmiddellijk na het ontvangen van een melding van de auteursrechthebbende, de betreffende werken verwijdert of de toegang ertoe onmogelijk maakt, en
 • ervoor zorgt dat deze content in de toekomst niet meer geüpload kan worden. 

Uitzondering:

zoals altijd mag je auteursrechtelijk beschermde werken uploaden 

 • voor gebruik als citaat
 • voor kritiek, om het te bespreken
 • om er een karikatuur, parodie of pastiche van te maken

Conclusie:

in art. 17 werden enkele maatregelen ingebouwd die moeten voorkomen dat de CSSP's massaal uploadfilters gaan gebruiken die op algoritmes werken. Want die zouden met te grove kam door de content gaan en bijvoorbeeld een parodie ook verwijderen. Daarom ook moet de CSSP een uitvoerig systeem uitwerken waar de gebruiker terechtkan voor een klacht over onterecht verwijderde content. Anderzijds moet er ook een systeem komen waar de auteursrechthebbende terechtkan, zijn klachten moeten meteen behandeld worden, en de beslissing hierover moet door mensen genomen worden. 

Gevreesd wordt dat het installeren van uploadfilters en het uitwerken van een klachtenmechanisme tot veel extra kosten zal leiden. Startende websites, kleine spelers zouden hierdoor geen kans krijgen om door te breken. Daarom bevat art. 17 een uitzondering: nieuwe content sharing service providers, die nog geen 3 jaar in de EU actief zijn in de EU en waarvan de omzet lager ligt dan 10 miljoen EUR, vallen niet onder deze bepaling.